Glasvezel


 

Heeft u vragen over de aanleg van glasvezel?

Stel uw vraag op: http://www.breedbandrivierenland.nl/


Nieuwsbrief 9  08-04-2019 gemeente West Maas en Waal

Breedbandnetwerk in buitengebied:

De laatste stand van zaken:

Op 22 maart ontving u van ons nieuwsbrief 8 over glasvezel. In de tussentijd volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.

U bent op verschillende manieren en door verschillende partijen geïnformeerd over de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied. Het is begrijpelijk dat dit bij een aantal van u voor onduidelijkheid en verwarring zorgt. In deze nieuwsbrief leest u daarom de laatste stand van zaken. Er zijn twee partijen ‘Glasvezel buitenaf’ en ‘Digitale Stad’ die een aanbieding hebben gedaan voor de aanleg van een breedbandnetwerk:

1. Aanbod commerciële partij ‘Glasvezel buitenaf’;

2. Aanbod ‘Digitale Stad’ via Regio Rivierenland.

In deze nieuwsbrief leest u meer over deze aanbieders en hoe het nu verder gaat. Aanbod externe partij ‘Glasvezel buitenaf’ Begin maart is commerciële partij Glasvezel buitenaf gestart met een campagne om het buitengebied van onze gemeente aan te sluiten op glasvezel. Alle inwoners in het buitengebied die in aanmerking komen voor een aansluiting op het netwerk ontvingen hier een brief over. Het besluit om met deze campagne te starten nam Glasvezel buitenaf geheel autonoom.

Deze partij geeft aan dat zij gezien de recente marktontwikkelingen, en het feit dat er geen marktpartij heeft gereageerd op de aanbesteding van Regio Rivierenland, niet langer wilden wachten met de start van hun campagne. De deadline van de vraagbundeling is 23 april 2019. Meldt minimaal 50% van de inwoners van het buitengebied zich aan, dan start Glasvezel buitenaf dit jaar nog met de aanleg van een breedbandnetwerk in onze gemeente. Meer informatie over Glasvezel buitenaf en hun aanbod vindt u op https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/rivierenland-west-maas-en-waal/.

Voortgang regionaal traject Breedband: aanbod ‘Digitale Stad’ Vorig jaar ontvingen de samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland goedkeuring van de Europese Commissie. Deze goedkeuring was noodzakelijk om als overheid in een breedbandnetwerk te mogen voorzien. De gemeenteraden gaven vervolgens goedkeuring om een Gemeenschappelijke Regeling op te richten. Deze ontwikkeling was het startsein voor een aanbesteding. Regio Rivierenland ontving helaas geen offertes binnen de gestelde termijnen.

Maar dit betekende niet het einde van het regionale traject. Regio Rivierenland is in gesprek gegaan met diverse partijen die nu actief zijn in het aanleggen van breedband in buitengebieden. Dat proces verliep succesvol en een goede partij werd gevonden:

Digitale Stad. Digitale Stad heeft veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk. Zo werkt deze partij bij het aanleggen, onderhouden en beheren van het netwerk onder andere samen met KPN. Digitale Stad wil naast de adressen die de overheid op grond van de goedkeuring van de Europese Commissie aan het netwerk kan laten aansluiten, ook nog andere adressen aansluiten die nog geen breedband hebben. Digitale Stad doet dat op eigen initiatief. Op deze manier kunnen de ambities van de betrokken gemeenten nog beter gerealiseerd worden.

Bewoners van adressen in onze gemeente die in aanmerking komen voor een aansluiting op het breedbandnetwerk, ontvingen afgelopen weekend een brief met het aanbod van Digitale Stad. Ook deze partij is gestart met een vraagbundeling in onze gemeente. Ondertussen werkt Regio Rivierenland de samenwerking met Digitale Stad verder uit. Het laatste woord is aan de gemeenteraden om hier al dan niet mee akkoord te gaan. Bij akkoord van de gemeenteraad én wanneer minimaal 50% van de adressen uit de vraagbundeling voor 12 juni tekent bij Digitale Stad, start Digitale Stad waarschijnlijk nog dit jaar met de aanleg van een breedbandnetwerk.

Meer informatie over het aanbod van Digitale Stad vindt u op https://digitale-stad.nl/rivierenland. Hoe nu verder? Op dit moment zijn er dus twee verschillende partijen actief in onze gemeente: Glasvezel buitenaf en Digitale Stad. Beide partijen zijn gestart met een vraagbundeling. Wanneer minimaal 50% van de adressen zich aanmeldt voor een partij, start deze met de aanleg van een breedbandnetwerk in onze gemeente. De voorwaarden waaronder beide partijen dit doen verschillen van elkaar.

Omdat de voorwaarden van Digitale Stad beter aansluiten op de ambities van Regio Rivierenland, hebben Regio Rivierenland en de deelnemende gemeenten een voorkeur uitgesproken voor Digitale Stad. Nu het aanbod van beide partijen bekend is, bent u als inwoner aan zet. U kunt een keuze maken tussen de aanbieders Glasvezel buitenaf en Digitale Stad.

De deadlines van de vraagbundelingen zijn respectievelijk 23 april en 12 juni 2019.

Heeft u vragen? Neem voor vragen over het glasvezelproject in het buitengebied contact op met Regio Rivierenland via www.breedbandrivierenland.nl/contact/. Voor andere vragen neemt u contact op met mevrouw J. (Jaimy) Hattu via T: (0487) 599 549 of E: jhattu@westmaasenwaal.nl of mevrouw A. (Amy) Magnée via T: (0487) 599 553 of E: amagnee@westmaasenwaal.nl.


West Maas en Waal heeft liever glasvezel van ‘Digitale Stad’

BENEDEN-LEEUWEN - West Maas en Waal en de andere gemeenten in de Regio Rivierenland willen dat het kabelbedrijf Digitale Stad een glasvezelnetwerk aanlegt in het buitengebied. Inwoners krijgen daardoor de keuze tussen aanbiedingen van minstens twee kabelbedrijven.De gemeenten vinden echter dat het aanbod van Glasvezel Buitenaf niet voldoet aan hun doelstelling om álle adressen in het buitengebied de mogelijkheid te geven een glasvezelaansluiting te krijgen. Het aanbod geldt alleen voor adressen waar nog geen snelle coax-kabel ligt. Ook willen de gemeenten niet dat bewoners een ‘buitengebiedboete’ moeten betalen: een geldbedrag ineens of een toeslag op hun glasvezelabonnement om de dure aanleg te financieren. Daarnaast willen ze dat het aan te leggen netwerk gegarandeerd ‘open’ wordt: alle internetproviders, maar ook bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen moeten er diensten op kunnen aanbieden.

Europa

De gemeenten hebben nu de handen ineengeslagen met Digitale Stad. Dat legt, als minstens 50 procent van de huishoudens een abonnement neemt, het glasvezel bij potentieel ruim 20.000 adressen aan. Om aan Europese regelgeving te voldoen, worden de gemeenten eigenaar van de kabels naar de 9.000 ‘witte’ adressen, de adressen die ook geen coax-kabel hebben. In West Maas en Waal zijn er zo’n 1.200 van zulke adressen. Digitale Stad wordt eigenaar van de rest.

Haast

De gemeenten willen bewoners van de buitengebieden zo snel mogelijk over de nieuwe mogelijkheid informeren. Die krijgen dat tot 12 juni de tijd zich aan te melden. Haast is geboden: Glasvezel Buitenaf is al begonnen met het werven van deelnemers. Vanwege de noodzakelijke snelheid van handelen, is veel nog niet duidelijk. Zo moet de precieze juridische constructie tussen gemeenten en Digitale Stad nog worden uitgedokterd. Ook moeten de gemeenteraden nog akkoord gaan met het plan. Dat vergt namelijk ook een investering van zo'n 40 miljoen euro. Het risico dat dat geld niet wordt terugverdiend, is overigens nihil: het minimale aantal klanten staat immers al vast. Adressen die wél een aansluiting willen, maar geen abonnement afsluiten, betalen 250 euro aanlegkosten.

Mocht Digitale Stad de ‘race’ om klanten winnen, dan kan er dit jaar al begonnen worden met de aanleg, zo heeft  het bedrijf de gemeenten in gesprekken laten weten. Ook Glasvezel Buitenaf zegt al snel te kunnen beginnen met graven en aansluiten.

 


Agenda